Het Stroomt Niet In Het Consulting Bedrijf of Training Bureau

 

Symptomen / Wat Wordt Er Gezegd

  • “Er zijn communicatieproblemen binnen het bedrijf of met klanten, leveranciers, partners, …”
  • “We trekken veel minder klanten aan dan vroeger.”
  • “De prijs staat onder druk.”
  • “Het lijkt alsof de tijd hier is blijven stilstaan.”
  • “Er zijn spanningen tussen mensen of teams (of met externen)”.
  • “Er is buitengewoon veel weerstand tegen veranderingen.”
  •  “Alles lijkt meer moeite te kosten dan nodig, het lijkt alsof we constant tegen de stroom in roeien”.
  • “We hebben alles al geprobeerd, maar nog geen oplossing gevonden.”

Uitgangspunten

We gaan er van uit dat er door het bedrijf al naar oplossingen is gezocht, maar dat er nog geen voldoening gevend resultaat is.

Het lijkt er waarschijnlijk op dat je er niet bij kan waar het écht over gaat.

Vooral in familiebedrijven speelt dit. Daar lopen de belangen en gevoeligheden van de familie en de medewerkers door elkaar. Het resultaat lijkt dan soms op een onontwarbaar kluwen.

Mogelijke Oorzaken

Zowel de directeuren, eigenaars, CEO’s als hun consulting bedrijven of trainingsinstituten groeien op een natuurlijke manier. Deze groei kan worden versneld door inzichten en tips toe te passen die je leert in workshops, boeken, coaching sessies, webinars, artikels op online en offline media. Dat is niets nieuws.

De groei kan echter ook worden afgeremd of zelfs gestopt wanneer er zich kwetsuren of trauma’s hebben voorgedaan die al dan niet tot blokkades leiden. Dit doet zich zowel bij personen als bij bedrijven voor.

Als het gaat om een brand, een aanslag of een andere ramp, dan is dat nog redelijk duidelijk. Meestal gaat het echter om kleine zaken die zich opstapelen tijdens het groeiproces. Waar je bijvoorbeeld aan kan denken zijn: het ontslag van een belangrijke medewerker, het verlies van een grote klant of van subsidies, maar ook een verandering van doelgroep, logo of vestiging of het overnemen van de familiezaak.

De natuurlijke reflex van een groeiproces is om afscheid te nemen van dat wat als onplezierig, behorend bij het voorgaande of niet meer van toepassing wordt beschouwd. Dat maakt immers plaats voor het nieuwe. Vaak is het echter geen afscheid nemen, maar buitensluiten. Er is geen plaats meer voor, zelfs niet in onze herinneringen (of enkel om er negatief over te spreken of schuld op af te schuiven). Als dit gebeurt, wordt het een kwetsuur die zich in het onderbewuste van de onderneming verbergt (de zogenaamde onderstroom). Daar houdt het dan ‘ontwikkelingspunten’ vast. Als er te veel ontwikkelingspunten worden vastgehouden, kan er geen verdere groei meer optreden, hoeveel workshops en coaching sessies er ook aan te pas komen.

Een voorbeeld.

Stel dat iemand met 100 ontwikkelingspunten begint en dat je voor elke ontwikkelingsfase 10 punten nodig hebt. Dan zou je in theorie tot fase 10 in het groeiproces kunnen geraken. Stel nu dat elke kleine kwetsuur of blokkade 1 punt kost die je niet meer ter beschikking hebt en elke grote kwetsuur, blokkade of trauma 5 punten. Als we hier dan een optelsom van maken, dan zien we bijvoorbeeld: 3 kleine kwetsuren in fase 1 (3 punten), 4 kleine kwetsuren/blokkades en 1 trauma in fase 2 (9 punten), 3 kleine kwetsuren en 1 grote blokkade in fase 3 (8 punten),  5 kleine kwetsuren en blokkades in fase 4 (5 punten), 3 kleine kwetsuren en 1 grote blokkade in fase 5 (8 punten). Dit zijn 32 punten die worden vastgehouden en niet meer tot beschikking van groei staan. Er zijn dan nog 68 ontwikkelingspunten over. Deze persoon zal dan nooit voorbij fase 6 kunnen groeien (voor fase 7 zijn er immers 70 ontwikkelingspunten nodig). Meer nog, als hij nog kwetsuren oploopt, dan zal hij terug naar fase 5 gaan omdat hij niet genoeg punten meer heeft om in fase 6 te blijven.

Dit proces van groei en het bezetten van ontwikkelingspunten door kwetsuren en blokkades geldt dus zowel voor personen als voor bedrijven. Als er teveel aanwezig zijn, dan is er ten eerste geen volle stroming en ten tweede kan je niet verder ontwikkelen.

Het goede nieuws is dat de ontwikkelingspunten niet verloren zijn. Ze worden slechts tijdelijk bezet totdat ze terug worden vrijgegeven of getransformeerd. En als je dit echt bewust aanpakt, kan deze transformatie leiden tot versnelde groei!

Het moeilijke aan blokkades en kwetsuren is dat we die zelf vaak niet zien omdat we er te dicht op zitten of omdat we ze verdrongen hebben naar ons persoonlijk onderbewuste of naar dat van het bedrijf.

De impact van de directeur, eigenaar en CEO van een consulting bedrijf of trainingsbureau

Wat vaak wordt vergeten is dat de directeur, eigenaar of CEO van een firma (dus ook van een consulting bedrijf of een trainingsbureau) een grote invloed heeft op het hele bedrijf. Hoe hij of zij kijkt naar de wereld en waar hij of zij zich bevindt op het pad van bewustzijnsontwikkeling bepaalt voor een groot deel de energie binnen de firma.

Als deze persoon in een overgangsfase zit of blijft steken op een niveau, heeft dit direct effect op de rest van het bedrijf. Hier bewust van zijn en er mee kunnen omgaan, is dus van cruciaal belang.

Uitnodiging

Ik, Jan Vermeiren, de oprichter van Soul Business, heb met mijn vorig bedrijf Networking Coach, al het bovenstaande meegemaakt (dus vele ups & downs :-)). Ik heb verschillende methodes, tools en trainingen bestudeerd en uitgeprobeerd om tot een eigen aanpak te komen. Deze ervaringen, kennis en aanpak deel ik nu met collega eigenaars van consulting bedrijven en trainingsbureaus.

Als je één of meer van bovenstaande symptomen herkent of als directeur, eigenaar of CEO behoefte hebt aan een sparring partner, contacteer ons.