Soul Business – Individueel Programma voor Bedrijfsleiders en Ondernemers

 

“Reconnecting with the Soul of your business. Streamlining the business so the Soul can flow.”

Of: hoe je bedrijf zo in te richten dat:

 • Alles quasi vanzelf stroomt: de juiste klanten, medewerkers, leveranciers, partners,…
 • De bestaansreden en purpose van het bedrijf wordt vervuld.
 • Je daarnaast nog genoeg tijd voor jezelf (en anderen) overhoudt.

Meer en meer bedrijfsleiders en ondernemers willen een verschil maken in de wereld. Niet enkel meer iets verkopen zodat ze er zelf beter van worden, maar de wereld “beter” achterlaten. Ze hebben ook een behoefte aan meer zingeving. Zowel persoonlijk als met/in hun bedrijf. De valkuil is door te schieten en niet meer genoeg aan de financiële basis te denken.

Een goed evenwicht vinden is dus de boodschap.

Voor hen heb ik het “Soul Business” programma samengesteld.

Om het eenvoudig te houden, is de inhoud onderverdeeld a.d.h.v. de driehoek van Paul de Blot van de Business Universiteit van Nyenrode.

Paul de Blot onderscheidt drie zijden: realisme, idealisme en samenwerking.

Onder realisme valt alles wat we in de wereld zetten: bedrijven, producten, diensten, … Hier gaat het om wat we doen en hoe we het doen. Dus ook structuren en processen. Dit is wat we bedenken. Het is de zijde van de ratio, het hoofd en het bewuste. Waar en wanneer vallen ook onder deze zijde.

De zijde samenwerking gaat over: met wie ondernemen we en voor wie doen we het? Het bevat verschillende aspecten van samenwerken: enerzijds klanten, medewerkers, partners, leveranciers en anderzijds de lokale, nationale en internationale gemeenschap. De huidige wereld is immers zo verbonden dat je niets meer alleen kan doen.

Onder idealisme valt zingeving. Hier gaat het om waarom we iets doen. Wat is onze levensmissie en wat is de purpose, bestaansreden en ziel van de onderneming? Wat zijn onze passies, dromen en verlangens? Dit is de zijde van het hart, het voelen, intuïtie, gut feeling en het onderbewuste.

In de praktijk zien we dat over de zijde “idealisme” vaak snel wordt heengegaan. Als ondernemer is dat vaak ook iets dat je voelt en niet altijd onder woorden kan brengen. Je voelt dat je iets in de wereld te zetten hebt en je doet het gewoon. Wat er maar al te vaak gebeurt, is dat na loop van tijd de passie verdwijnt en zelfs tot een bore-out of burn-out kan leiden. Gewoon al om dit laatste te vermijden is het belangrijk om hier van tijd tot tijd aandacht aan te besteden. Nog belangrijker is dat als je weet wat je diepste passies, kerntalenten en levensmissie is je je bedrijf steeds kan heruitvinden om zo relevant te blijven voor (nieuwe) klanten, maar vooral om zelf gelukkig te blijven.

Wat ook deels bij de zijde “idealisme” hoort, zijn blokkades, beperkende overtuigingen en angsten omdat die zich meestal in ons onderbewuste bevinden. Aangezien ze zo’n grote impact hebben, beschouw ik hen als een vierde cruciaal element voor succes dat expliciet benoemd dient te worden en aandacht dient te krijgen. Ik spreek uit ervaring :-).

Kort samengevat: door eerst voldoende stil te staan bij de zijde “idealisme” wordt het veel gemakkelijker om je bedrijf met merken, producten en diensten (opnieuw) in de wereld te zetten (“realisme”) en wordt het veel makkelijker om de juiste mensen en partijen aan te trekken om mee samen te werken (“samenwerking”). Door de remmingen, beperkende overtuigingen en angsten (“blokkades”) bewust op te zoeken, worden de rotsblokken in de onderstroom opgeruimd zodat je in de bovenlaag van Happy Profit (= zowel een betere wereld achterlaten als financieel goed beloond worden) kan genieten.

Of nog anders: ‘Reconnecting with the Soul of business’ gaat over idealisme en blokkades. ‘Streamlining the business so its Soul can flow’ over realisme en samenwerking.

Hoe ziet het “Soul Business” programma er uit?

Het Soul Business programma is een programma dat op maat wordt opgesteld samen met jou. Eerst wordt er een vragenlijst ingevuld en een in-take gesprek gevoerd. Als dan beide partijen enthousiast zijn om samen te werken, wordt een programma opgesteld dat bestaat uit de mix van elementen uit onderstaande modules die jouw bedrijf zal helpen bij de transformatie.

Belangrijk om weten is dat naast de traditionele manier van rationeel plannen te maken, te brainstormen, ideeën uit te wisselen en oplossingen te bedenken, er ook kan gewerkt worden met o.a. mindmapping, de hoeden van De Bono, visualisatie, meditatie, systemisch werk (opstellingen) en kinesiologische testen. Zo komt ook in de werkvormen elk aspect van de driehoek van Paul de Blot aan bod om zo heel ons wezen in te schakelen om het optimale resultaat te bereiken.

Module “Idealisme” (waarom en voor wie)

Volgende elementen kunnen aan bod komen:

 • (Her)vinden van je passies m.b.v. de Passion Test en andere tools.
 • (Her)definiëren van je persoonlijke missie, visie en purpose.
 • Duidelijk krijgen of finetunen van de missie, visie en purpose van je onderneming.
 • Bepalen of herbekijken van je waarden a.d.h.v. Barrett Values.
 • (Her)bepalen van je Sweet Spot en Ikigai.
 • Beschrijving maken van of finetuning van de voor jouw bedrijf ideale klanten, gebaseerd op wat jij wenst (niet op wat volgens anderen zou moeten).
 • (Her)beschrijven van jouw uniek zijn (van jouw bedrijf) en (her)vertalen naar een aantrekkelijke business propositie.
 • Begrijpen van de 3 fasen van het leven (zie het boek Life is a Game!).
 • Begrijpen van groeiprocessen en de kwetsuren en blokkades die onderweg ontstaan (en die verdere groei kunnen afremmen of tegenhouden).

Module “Realisme” (wat, hoe, waar, wanneer)

Volgende elementen kunnen aan bod komen:

 • (Her)bepalen van het voor jouw bedrijf best passende business model (en niet wat de laatste hypes of business gurus vertellen).
 • The road to your dream: (her)bepalen van je lange termijn strategie met o.a. de “bowling pins”.
 • Eerlijk bekijken van huidige producten en diensten:
  • Beantwoorden ze aan de behoeften van de voor jouw perfecte klanten? Dient er iets toegevoegd, veranderd of weggelaten worden?
  • Is de prijs(zetting) juist? Is er genoeg marge? Trek je met deze prijs(zetting) de voor jouw bedrijf juiste klanten aan?
  • Dient er nog iets aan de producten of diensten te veranderen waardoor ze beter aansluiten bij de behoeften van je perfecte klanten, van jou en van de maatschappij (bv. milieuvriendelijk).
 • Definiëren of herbekijken van de voor jouw bedrijf passende verkoopstrechter (sales funnel).
 • Opzetten of herbekijken van een (automatische) lead generation aanpak en visualiseren er van op de “lead generation map”.
 • Ontdekken of herbekijken welke marketing kanalen het beste bij jouw bedrijf passen (en ook hier weer niet per se wat de laatste hypes of business gurus vertellen).
 • Uitwerken of aanpassen van volgende marketing kanalen (indien van toepassing, zie vorig punt) om zo gemakkelijker de juiste klanten aan te trekken:
  • Passief (in-bound): hoe klanten (automatisch) aantrekken
   • Eigen website: o.a. herkent de ideale klant zich en is het duidelijk welke acties te ondernemen? Hoe goed scoort de website in Google en kan dit op een eenvoudige manier verbeterd worden?
   • Email lijst met potentiële klanten: hoe deze automatisch opbouwen.
   • Flyers en ander papieren marketingmateriaal: is het aantrekkelijk voor de ideale klant?
   • Social media: hoe gemakkelijker gevonden worden en hoe de Know, Like, Trust factor op te bouwen voordat iemand contact met jou of je bedrijf heeft gehad (o.a. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en SlideShare).
  • Proactief (out-bound): welke acties zelf doen om met klanten in contact te komen of met hen in contact gebracht te worden
   • Informatie en demonstraties geven om de zichtbaarheid te vergroten, bv. eigen events, partner events, webinars en gastspreker op andere evenementen.
   • Klanten en doorverwijzers vinden met LinkedIn
   • Klanten aantrekken met Facebook door berichten en (eventueel) advertenties.
   • Trends ontdekken, relaties onderhouden en customer service met Twitter.

Module “Samenwerking” (met wie)

Volgende elementen kunnen aan bod komen:

 • Profiel maken of herbekijken van de voor jouw bedrijf perfecte medewerker(s). En eventuele vertaalslag naar aantrekkelijke functiebeschrijvingen.
 • Het geschenk van lastige klanten/medewerkers om enerzijds de organisatie te verbeteren en anderzijds voor de persoonlijke groei van de betrokkenen.
 • Beschrijven of fine-tunen van de voor jouw bedrijf perfecte business partner(s).
 • Creëren van ambassadeurs: stimuleren van mond-tot-mond reclame en referral werking (doorverwijzingen).
 • Beschrijven of herdefiniëren van je ideale klant zodat anderen deze gemakkelijk kunnen herkennen en doorverwijzen.
 • Creëren of fine-tunen van materiaal waar gemakkelijk kan naar doorverwezen worden en waar mensen de expertise van jouw bedrijf kunnen ervaren (bv. e-book, e-course, evenement, webinar, sampling, …)
 • Story telling: verschillende voorbeelden van wat jouw bedrijf, producten en diensten voor jouw perfecte klanten hebben gedaan.
 • Formuleren van jouw Sticky Story (= Elevator Pitch 3.0): wat blijft hangen van je aanbod en doelgroep bij mensen die je spreekt?
 • Beschrijving maken of fine-tunen van de voor jouw bedrijf perfecte referral partners (= structurele doorverwijzers).
 • Hoe referral meetings opzetten om zo op een efficiënte manier elkaar te introduceren bij potentiële klanten?

Module “Blokkades” (wat houdt je tegen)

De duidelijkheid gebiedt te zeggen dat dit geen aparte module is. Er wordt immers al tijdens elke stap van het programma gecheckt of er blokkades, beperkende overtuigingen of angsten zijn.

Bv. angst voor tekort, angst voor succes, angst voor afwijzing, overtuiging “ik ben niet goed genoeg”, overtuiging “ik sta er alleen voor”, overtuiging “een bedrijf leiden is niet te combineren met een familiaal en/of gelukkig leven”, etc.

Vaak is het immers zo dat een blokkade of conflicterende overtuigingen op één niveau er voor zorgen dat er op een ander niveau iets niet stroomt. Angst voor tekort zorgt er bv. soms voor dat een ondernemer heel veel uren werkt om toch maar genoeg te hebben terwijl de beperkende overtuiging dat een succesvol bedrijf niet te combineren is met een familiaal leven het behalen van succes in de weg staat. Dan is er een kortsluiting (of double-bind) tussen twee verlangens met bijbehorende angsten/overtuigingen waardoor de stroming minimaal is en je je “vast” voelt zitten.

Jan heeft een eigen methode ontwikkeld die snel inzicht brengt in welke blokkades of kwetsuren er in je persoonlijke onderbewuste of dat van de onderneming aanwezig zijn. Vervolgens kunnen deze dan getransformeerd worden zodat verdere groei mogelijk is.

Extra

De bovenstaande topics zijn uit ervaring de meest belangrijke. Dit zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die ook nog aan bod kunnen komen indien van toepassing op jouw situatie (niet limitatief):

 • Hoe beter en gratis in de pers komen?
 • Alternatieve financiering m.b.v. crowdfunding: wat is het, wat mag je verwachten en waarop te letten?
 • Tools voor automatisering en verhogen van efficiëntie:
  • Website software.
  • Autoresponder en newsletter software.
  • Webinar software.
 • Boek:
  • Schrijven van een boek.
  • Uitgeven van een boek.
  • Boek marketing.
 • Spreken:
  • Hoe jezelf te profileren als spreker.
  • Prijszetting als spreker.
  • Voorbereiden van een presentatie.
  • Presentatie opbouw.
  • Hoe spreekgelegenheden te gebruiken als marketingtool.

Resultaat: een (geupdate) business plan (zowel strategisch op lange termijn als actiegericht op korte termijn) dat een stevige basis verschaft om een betere wereld achter te laten. Het is een dynamisch plan dat kan veranderen als je verder op weg bent, maar door wat je geleerd hebt tijdens het traject weet je waarmee rekening te houden als je iets verandert.

Waarom zou je dit programma bij mij, Jan Vermeiren, volgen?

Ben ik de beste sparring partner voor iedereen? Nee. Hoewel ik als trainer, coach en spreker voor meer dan 450 bedrijven wereldwijd heb gewerkt, zijn degenen waar ik het meest aan kan bieden bedrijfsleiders en ondernemers die nauw betrokken zijn bij alle facetten van hun bedrijf. Ik weet immers wat het is om vanuit een passie vanuit niets iets uit te bouwen (mijn vorig bedrijf Networking Coach waar weinig mensen in geloofden), heel succesvol te zijn (internationale bestsellers “Let’s Connect!” en “Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken” en eerste trainingspartner van LinkedIn ter wereld), bijna failliet te gaan (door het Generous Networkers project), te twijfelen aan mezelf en in een burn-out te belanden, terug recht te krabbelen (met succesvolle verkoop van Networking Coach), reflecteren over wat er gebeurd is en de inzichten te delen (in boek “Life is a Game!”) en tot slot vanuit een vernieuwde verbinding met mijn passies iets nieuws in de wereld te brengen (dit Soul Business programma, the Entrepreneur’s Experience en mijn eigen transformatiemethode).

M.a.w. ik weet wat het is om (vaak alleen) iets in de wereld te zetten, met vallen en opstaan. Als we samenwerken, mag je me dan ook eender welke vraag stellen, ik zal zowel mijn successen als mislukkingen delen. Dat is immers iets waar je als ondernemer vaak de gelegenheid niet toe hebt.

Praktisch

Het individuele Soul Business Programma wordt samen opgesteld nadat je een vragenlijst hebt ingevuld en we een in-take gesprek hebben gehad. Ook wordt er met jouw voorkeur van frequentie en tijdstippen rekening gehouden.

Good to know:

 • Vlaamse bedrijven kunnen gebruik maken van de KMO Portefeuille (= 40% subsidie van de Vlaamse Overheid).
 • Als ondernemer vind ik dat investeringen dienen op te brengen. Daarom is er een “niet tevreden, geld terug” garantie: als je voor één of andere reden op eender welk moment merkt dat het programma toch niets voor jou is, dan wordt het bedrag dat je reeds betaald hebt, teruggestort.

Wat maakt het Soul Business programma anders?

Waarschijnlijk herken je wel één en ander dat ook in andere programma’s wordt aangeboden. Wat maakt het Soul Business programma dan anders? Of m.a.w. waarom zou je hier je tijd en geld in investeren?

Dit zijn enkele redenen:

 • Het is het eerste programma (voor zover ik op de hoogte ben) dat de tastbare en niet-tastbare kant van ondernemen zo diepgaand samenbrengt. Andere programma’s zijn eerder gericht ofwel op de rationele kant (marketing, sales, producten, diensten, prijszetting, automatisering,…) ofwel op de niet-rationele kant (waarden, blokkades, persoonlijke en spirituele groei).
 • De graad van het samen opstellen van het programma (co-creatie).
 • De garantie en het gebruik kunnen maken van de KMO Portefeuille.

Zoals je hebt gemerkt, is het Soul Business programma niet voor iedereen. Het is enkel voor bedrijfsleiders en ondernemers die open staan om samen op weg te gaan en hun bedrijf holistisch (rekening houdende met de driehoek van Paul de Blot en blokkades) willen uitbouwen. D.w.z. open staan om (kritisch) naar de eigen manier van werken te durven kijken, om hun persoonlijke stukken (zowel kracht als blokkades) te zien en om vanuit meer bezieling een betere wereld achter te laten.

Als je je herkent in dit profiel en interesse hebt in het Soul Business programma, neem dan contact op via connect at soul-business.org of +32 3 337 40 60.

Dan kunnen we samen bekijken of ik de juiste sparring partner voor jou ben en of dit het programma is dat jou kan ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van jouw bedrijf.

Ik wens je alvast een “Soulfulle” onderneming toe!

 

Van harte,

 

Jan