Networking & Referral Strategy Scan

De “Networking & Referral Strategy Scan” is opgezet om een organisatie te ondersteunen bij de evaluatie van hun huidige strategie of bij het aanvangen van een nieuw project om klanten of medewerkers aan te trekken via de kracht van een netwerk, zowel passief (in-bound) als proactief (vragen naar doorverwijzingen of referrals).

Dit kan zich afspelen op verschillende vlakken waaronder:

 • Wie is er betrokken: het sales team, het HR team, het management team, andere medewerkers, losse of vaste partnerships, …
 • Wat wordt er gedaan: welke acties (wel en niet)
 • Hoe wordt dit gedaan: welke strategie is er vanwege de organisatie en welke aanpak is er door de individuen (en welke ondersteuning is hier voor nodig zowel qua zelfvertrouwen, stappen, tools)
 • Waar: op eigen of externe evenementen, face-to-face ontmoetingen, online of eerder via social media, telefoon, e-mail, …
 • Wanneer: op welke momenten in het klantencontact proces of het aanwervingsproces,

Voordat echter tot actie wordt overgegaan is het belangrijk om te evalueren of de huidige opzet en werking van de organisatie in al haar facetten een netwerk- of referral strategie ondersteunt of juist tegenwerkt.

Daarom worden in de “Networking & Referral Strategy Scan” o.a. volgende elementen onderzocht m.b.t. de aspecten die invloed hebben op de netwerk- en referral strategie: missie, visie, waarden, mindset en betrokkenheid van het top management, visie en mindset van de betrokken directeuren of managers, aanbod van producten en diensten, medewerkerstevredenheid, klantentevredenheid, doelgroepen en doelgroepbepaling, klantproces, targets van het sales of recruiting team, marketing kanalen, marketingmateriaal, profielen van commerciële medewerkers en andere betrokkenen, verwachtingsmanagement m.b.t. eigen en externe evenementen, customer service kanalen, CRM systeem, aanpak van eigen evenementen (o.a. keuze format, uitnodigingsmanagement, organisatie ter plaatse, opvolging), aanpak van externe evenementen (o.a. welke en waarom), website, policy en ondersteuning van medewerkers m.b.t. LinkedIn, Facebook, Twitter en andere social media, mindset commerciële medewerkers en andere betrokkenen (zowel algemeen als m.b.t. aanwezigheid op evenementen en klantencontacten), vaardigheden commerciële medewerkers en andere betrokkenen (o.a. contact leggen op evenementen, Elevator Pitch / Sticky Story, vragen naar doorverwijzingen bij eender welk klantencontact), ondersteuning van commerciële medewerkers en andere betrokkenen,…

De manier waarop deze punten onderzocht worden, is een pragmatische: interviews met de betrokken managers of andere medewerkers die een goed overzicht hebben. Op deze manier kan er snel en efficiënt een beeld worden gevormd van de huidige situatie en/of van de wensen m.b.t. de toekomstige situatie. Er worden dus geen lange of tijdverslindende studies of analyses gedaan. Eventueel kan uit de Scan wel de aanbeveling komen om dit op één of meerdere gebieden te doen.

6 Kerngebieden

De “Networking & Referral Strategy Scan” bevat meer dan 150 punten die een invloed hebben op het al dan niet succesvol zijn van een project dat gebaseerd is op de kracht van een netwerk en de bijbehorende doorverwijzingen.

Deze aandachtspunten worden in 6 kerngebieden ondergebracht:

 • Missie, visie, waarden, mindset sales strategie en medewerkerstevredenheid.
 • Sales en marketing strategie in de praktijk.
 • Aanpak van evenementen.
 • Aanpak online.
 • Mindset commerciële medewerkers en andere betrokkenen.
 • Vaardigheden commerciële medewerkers en eventuele andere betrokkenen.

Customisatie

Aangezien elke organisatie anders is, met een eigen cultuur, eigen producten en diensten, eigen mate van medewerkers- en klantentevredenheid en eigen benadering van de markt door marketing en sales, wordt elke Scan aangepast. Enkel de voor de organisatie (of project) relevante punten worden opgenomen in de Scan.

Resultaat

Het resultaat van de Scan is een rapport met een overzicht van de ondersteunende en de limiterende elementen om een succesvolle referral strategie uit te voeren, aangevuld met korte aanbevelingen. Deze aanbevelingen kunnen dan door de organisatie zelf verder uitgewerkt worden, al dan niet begeleid door een consultant van het Soul Business team.