Transformeer De Blokkades

Soms kom je met je onderneming in een vreemde situatie terecht. Ondanks een goed uitgewerkte strategie, veel goede wil van de medewerkers en eventueel een externe coach, lukt het toch niet om de gezette doelen te halen.

Of je begint er niet eens aan omdat je voelt dat er iets (vaak ondefinieerbaars) de stroming van het bedrijf in de weg staat. Symptomen zijn: klanten die (plots) wegblijven, interne spanningen, een zwaar gevoel, lusteloosheid,…

Ondernemingen kunnen maar groeien als ze genoeg ‘ontwikkelingspunten’ ter beschikking hebben. Afhankelijk van wat er in het persoonlijk verleden van de bedrijfsleider(s) of dat van het bedrijf gebeurd is, kunnen er blokkades of kwetsuren zijn die ontwikkelingspunten bezetten. En dan is er geen verdere groei meer mogelijk.

Tijdens een “Transformeer De Blokkades” sessie wordt het 5 stappen model van het binnenkort te verschijnen boek Alles Hoort Erbij toegepast. Er worden dan ontwikkelingspunten vrijgemaakt waardoor de onderneming verder kan en haar doelen kan bereiken.

Contacteer ons om samen te bespreken of deze sessie is wat jouw onderneming nu nodig heeft.