B4B Lead Generation System met LinkedIn Accelerator

De uitdaging voor de meeste bedrijven is om meer klanten aan te trekken terwijl er minder tijd kan besteed worden aan het hele sales en marketing proces.

Het B4B Lead Generation System met LinkedIn Accelerator zorgt dat er tijd vrij komt zodat de medewerkers uit het sales team prospects en klanten kunnen helpen bij hun aankoopproces.

Er wordt dus niet enkel gezorgd voor meer contact met de juiste klanten, maar ook dat er minder overtuigd en gepusht dient te worden. Dat maakt het fijner voor alle betrokkenen en winstgevender voor de firma!

Wat is het B4B Lead Generation System met LinkedIn Accelerator?

Het B4B Lead Generation System met LinkedIn Accelerator is een geautomatiseerd marketing systeem gebaseerd op de filosofie van in-bound en relatie marketing.

Het gaat ook om een wederzijdse relatie, daarom B4B (Business For Business) i.p.v. B2B (Business to Business).

Extra: voor de bedrijven die er klaar voor zijn, kan de component van employee ambassadorship toegevoegd worden.

Voordelen

 

Dit zijn enkele voordelen van het B4B Lead Generation System met LinkedIn Accelerator:

  • De juiste klanten kunnen op het juiste moment in hun beslissingsproces gedetecteerd worden en geholpen worden.
  • Sales medewerkers komen aan tafel bij klanten ofwel doordat die het zelf hebben gevraagd ofwel na een actieve doorverwijzing van iemand anders. Het gevolg is dat het bedrijf al deels voorverkocht is en er enkel bij het aankoopproces dient geholpen te worden (i.p.v. verkopen te moeten forceren).
  • Vlotte automatisering, slimme workflows en handig gebruik van tools leidt tot meer ruimte voor de menselijke contacten wanneer die écht belangrijk zijn.
  • De valkuil van enkel te focussen op het gebruik van social media zoals LinkedIn zonder een goede basis te hebben, wordt vermeden.

Waarom neemt LinkedIn een prominente plaats in?

 

Dit zijn de twee belangrijkste redenen:

  • We hebben gemerkt dat in een B4B omgeving LinkedIn belangrijk is in verschillende fasen van zowel het sales proces (van de kant van het bedrijf) als in de customer journey (van de kant van de klanten). Daarnaast spelen uiteraard ook andere social media en marketing technologie een rol in een geïntegreerde aanpak.
  • LinkedIn zit in zijn derde golf. Na de individuele en organisatie golf (zie Jan’s boek Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken) is er nu de integratiegolf die extra mogelijkheden biedt.

Contacteer ons om …

 

  • Te bespreken hoe het B4B Lead Generation System met LinkedIn Accelerator voor jouw bedrijf kan opgezet worden.
  • Te kijken hoe de huidige marketing & sales tech stack en workflows aangepast kunnen worden.
  • Een presentatie hierover te geven voor je bedrijf of vakorganisatie.