Wij Ondersteunen Consulting, Training en Software Bedrijven om Meer Klanten Aan te Trekken

Tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden om meer klanten aan te trekken, zichtbaarheid te vergroten en meer als autoriteit te worden gezien. Alleen zien veel consulting, training en software bedrijven door het bos de bomen niet meer.

Moet je tegenwoordig nu wel of niet met nieuwsbrieven, mailings, webinars, LinkedIn, Facebook, Twitter, blogs , podcasts, video en advertenties werken? Moeten de eigenaar of de experts een boek schrijven, spreken voor vakorganisaties, op beurzen aanwezig zijn, netwerk events bijwonen of eigen evenementen organiseren?

Het antwoord is dat het er van af hangt. Factoren zijn o.a. doelgroep (B4B, B4C, B4E), prijs, aard van product/dienst (kort of lang traject; one-off; advies, training, coaching, software, app, tool of combinatie) en uiteraard de eigen voorkeur (bv. als er niemand binnen het bedrijf graag schrijft, zijn er nog genoeg andere mogelijkheden).

In de praktijk worden alle opties meestal een onoverzichtelijk kluwen dat veel energie, tijd en geld kost.

En vaak niet tot (genoeg) nieuwe klanten leidt.

We tonen je met plezier hoe dit te veranderen en succesvol te zijn a.d.h.v. onze Client Acquisition Pathway in ons gratis e-book.